1
Bạn cần hỗ trợ?

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT DRIVER MÁY IN BILL

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT DRIVER MÁY IN BILL

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT DRIVER MÁY IN BILL

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT DRIVER MÁY IN BILL

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT DRIVER MÁY IN BILL

Cách phân biệt K58 (hoặc K57) và K80.

Lật và xem dưới đáy máy, ở dòng Paper Width:

Paper Width: 58mm là máy K58.

Paper Width: 80mm là máy K80.

Cài XPrinter Driver Setup.

Link tải Driver: http://www.mediafire.com/file/lnld8mxkcak2y8j/XPrinter+Driver+Setup+V7.77.rar

Lưu ý: Driver này dùng cài cho tất cả các loại máy K58 và K80 của Xprinter.

Cài XPrinter Driver Setup vào máy tính

Sau khi tải file về, giải nén và chạy file XPrinter Driver Setup V7.77.exe

Lưu ý: Phần Select Windows OS, chương trình sẽ tự chọn.

Phần Printer Interface: chọn USB nếu xài kết nối USB, Other nếu xài kết nối LAN.

Select Printer Series: chọn XP-58 cho máy K58. Chọn XP-80C cho máy K80. 

Cài Driver cho máy in K58 và K80 cổng USB.

  • Mục Printer Interface: Chọn USB.
  • Mục Select Printer Series:
  • Đối với K58: chọn XP-58.
  • Đối với K80: chọn XP-80C. Tất cả máy K80 đều có chức năng tự cắt giấy nên sẽ chọn là XP-80C.
  • Bấm Check USB Port, để biết cổng số cổng kết nối của máy in tới máy tính.

 

Đối tác - Khách hàng

SIÊU THỊ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ EASYMART SIÊU THỊ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ EASYMART SIÊU THỊ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ EASYMART SIÊU THỊ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ EASYMART SIÊU THỊ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ EASYMART SIÊU THỊ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ EASYMART