1
Bạn cần hỗ trợ?

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY KIỂM KHO ZEBEX Z-9000

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY KIỂM KHO ZEBEX Z-9000

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY KIỂM KHO ZEBEX Z-9000

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY KIỂM KHO ZEBEX Z-9000

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY KIỂM KHO ZEBEX  Z-9000

 

I. Phím và chức năng của phím trên máy Z-9000

1)  Power Bật/ tắt nguồn. Nhấn và giữ trong 1,5 giây

​2)  Alphanumeric 10 phím số từ 0 đến 9 và các ký tự

3)  BS Phím Backspace. Lùi lại một khoảng trắng hay xóa 1 ký tự

4)  Enter Có hai phím enter. Phím Enter thường dùng để thực hiện một lệnh hay xác nhận dữ liệu vào

5)  Scan Quét mã vạch.

6)  ESC Phím Escape, dùng để ngừng hay thoát khỏi hành động đang thực thi

7)  ARROW Hai phím mũi thay đổi chức năng lên hay xuống

8)  ALPHA Thay đổi phím Số hoặc chữ của các phím Alphanumeric.

Ví dụ: khi bật chế độ Alpha, phím số 2 sẽ là các chữ A,B, C

9)  FUNCTION Phím hàm chức năng.: Nhấn FN+số X: nhảy tới hàm X trong chương trình.

II. Hướng dẫn cài đặt V-COM và ZAC.

Tất cả các file trong hướng dẫn này, đều nằm trong file ZEBEX Z-9000.rar.

Vào đây để tải nếu chưa có file:

http://www.mediafire.com/file/16c361d3467rrc4/ZEBEX+Z-9000.rar

Sau khi tải file ZEBEX Z-9000.rar giải nén ra sẽ có file:

 • ZEBEX VCOM Driver Installation v1.0.0.1.exe
 • ZEBEX Application Creator v1.2.0.34_ Setup.msi.
 • Congdonsoluong.ZAC

Ta bắt đầu tiền hành cài 2 file này. Lưu ý: khi cài đặt V-COM và ZAC, máy Z-9000(đã bật) phải cắm vào Cradle(chân đế ) và Cradle phải kết nối với máy tính.

 • Cài đặt V-COM.

Chạy ZEBEX VCOM Driver Installation v1.0.0.1.exe 

 • Cài đặt ZEBEX Application Creator v1.2.0.34_ Setup.msi.

Chạy ZEBEX Application Creator v1.2.0.34_ Setup.msi 

Sau khi cài đặt xong ở desktop sẽ xuất hiện icon có tên: ZEBEX Application Creator v1.2.0.3

Để kiểm tra đã cài đặt thành công hay chưa. Chọn Start ® Control Panel ® Device and Printer. Sẽ thấy có 1 thiết bị tên là “ Data Collector. Virtual Com Port ( COM x – x là số xác định)”. 

III. Hướng dẫn sử dụng ZEBEX Application Creator v1.2.0.3.

Đây là chương trình để lấy dữ liệu từ máy kiểm kho về máy tính. Sau khi đã thực hiện xong việc kiểm kho. Ta tiến hành lấy dư liệu từ máy Z-9000 về máy tính.

Lưu ý: File xuất từ chương trình là File Text (có đuôi .txt)

 • Đối với máy Z-9000:

1.  Ở giao diện chính chọn Upload. Lúc này trên màn hình sẽ xuất hiện dòng chữ: “Connecting…. Press ESC to cancel”.

2.  Tiếp theo đặt máy Z-9000 vào Cradle( chân đế) để máy kết nối tới máy tính.

 • Đối với máy tính.

1. Mở chương trình ZEBEX Application Creator v1.2.0.3. Chọn Direct-Link Data Transfer.

2. Sau khi chọn Direct-Link Data Transfer, sẽ hiện ra 1 cửa sổ như hình dưới. Bấm vào Browser để chọn nơi xuất file.

3. Chọn nơi xuất file và đặt tên cho file. Sau khi chọn xong, nhấn save.

Ví dụ: Chọn nơi xuất file là Desktop và tên file là kiểm kho 

4. Sau khi nhấn save, ở mục  File Name sẽ hiện ra dường dẫn tới nơi xuất file.

 • Ở mục COM chọn cổng COM tương ứng với máy. 

Để biết số cổng COM của máy. Chọn Start ® Control Panel ® Device and Printer. Sẽ thấy thiết bị tên “ Data Collector. Virtual Com Port ( COM x)”. Với x là số cổng tương ứng.

Ví dụ: như hình dưới là COM11.

 • Trong chương trình ta chọn COM11. Sau đó nhấn Start Upload để bắt đầu lấy dữ liệu về máy tính.

​5. Sau khi upload dữ liệu xong. Sẽ xuất hiện 1 hộp thoại, nhấn Yes để xem dữ liệu vừa nhận. 

6. Sau khi nhấn Yes, File dữ liệu vừa upload lên sẽ hiện ra và hoàn tất lấy dữ liệu.

IV. Hướng dẫn Convert (chuyển) từ File Text sang File Excel.

 • Ở  chương trình ZEBEX Application Creator v1.2.0.3. Chọn Direct-Link Data Transfer.
 • Tiếp theo đó chọn Data Convert.
 • Ở phần Source File, nhấn Broswer chọn đến nơi có File Text cần Convert. Rồi nhấn Open

Ví dụ: như hình dưới đã chọn file kiemkho.txt, File này vừa được xuất ra từ hướng dẫn trên.

 • Ở phần Target File, nhấn Browser để chọn nơi xuất File Excel và đặt tên cho File. Sau đó nhấn Save.
 • Ví dụ: như hình dưới: đã chọn Desktop là nơi xuất file, đặt tên file là kiemkho và có đuôi .xls.

Đối tác - Khách hàng

SIÊU THỊ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ EASYMART SIÊU THỊ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ EASYMART SIÊU THỊ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ EASYMART SIÊU THỊ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ EASYMART SIÊU THỊ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ EASYMART SIÊU THỊ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ EASYMART