1
Bạn cần hỗ trợ?

Hướng dẫn sử dụng máy quét mã vạch Zebex Series Z-3100

Hướng dẫn sử dụng máy quét mã vạch Zebex Series Z-3100

Hướng dẫn sử dụng máy quét mã vạch Zebex Series Z-3100

Hướng dẫn sử dụng máy quét mã vạch Zebex Series Z-3100

Hướng dẫn sử dụng máy quét mã vạch Zebex

Series Z-3100

Lưu ý:

Các hướng dẫn dưới đây, đều năm trong tờ hướng dẫn đi kèm với máy.Vào đường dẫn bên dưới để in ra trong trường hợp mất giấy hướng dẫn:

http://www.zebex.com/Product/documents/Z-3100/Z-3xxx_ProgrammingCard_101001.pdf

1.  Reset – return to factory default (đặt lại máy về trạng thái mặc định)

Để đặt máy về trang thái mặc định quét theo thứ tự 1,2,3 như hình bên dưới.

Sau hoàn thành 3 bước trên máy sẽ trở lại trạng thái ban đầu.

2.  Scaning Mode (Chế độ quét của máy)

Ta có thể lựa chọn các chế độ quét của máy, sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng. Dưới đây là các chế độ quét và cách thiết lập.

  • Trigger Mode: ( Chế độ bấm quét – chế độ mặc định của máy):

Chế độ này khi cần quét  barcode, ta ấn giữ nút rồi quét sao cho tia của máy đi qua barcode đó. Chế độ này là mặc định của nhà sản xuất. Để thiết lập chế độ này quét theo thứ tự 1, 2, 3 như hình dưới:

  • Auto Scan Mode: (  Chế độ tự động quét)

Chế độ này không cần bấm nút để quét. Tia của máy sẽ luôn sáng, ta chỉ cần cho tia của máy đi qua barcode. Chế độ này sẽ tiện hơn khi có chân đế. Để thiết lập chế độ này quét theo thứ tự 1, 2, 3 như hình dưới:

 3.  Interface  Selection ( Lựa chuẩn kết nối)

Có 3 chuẩn kết nối của máy là USB, RS-232C (COM), PC/AT(PS2). 

Lưu ý: Chỉ thiết lập những chế độ này khi có cáp kết nối phù hợp với chuẩn kết nối.

Nếu thiết lập không phù hợp với cáp kết nối, thì khi quét dữ liệu sẽ không truyền tới được máy.

  • Cổng USB.

Cách thiết lập, quét theo thứ tự 1, 2, 3 như hình dưới:

  • Cổng RS-232C (COM).

   Cách thiết lập, quét theo thứ tự 1, 2, 3 như hình dưới:

 

  • Cổng PC/AT(PS2).

Cách thiết lập, quét theo thứ tự 1, 2, 3 như hình dưới:

Đối tác - Khách hàng

SIÊU THỊ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ EASYMART SIÊU THỊ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ EASYMART SIÊU THỊ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ EASYMART SIÊU THỊ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ EASYMART SIÊU THỊ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ EASYMART SIÊU THỊ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ EASYMART