Thiết bị kiểm kho Cipherlab CPT 8000L - Easypos.com.vn - Siêu Thị Thiết Bị Công Nghệ

Thiết bị kiểm kho Cipherlab CPT 8000L

7.780.000

    Làm cho công việc nhanh chóng hơn, phù hợp phân phát vé, kiểm soát. Quét và tải lên hàng loạt trong nhanh chóng, thao tác đơn giản để tăng tốc độ đặt hàng sản phẩm và quản lý hàng tồn kho. Sắp xếp nhiều hoạt động, như ghi nhãn kệ hàng, kiểm hàng… Máy có kích thước nhỏ bỏ túi với màn hình đồ họa và bàn phím 21 phím chiếu sáng nền.

    Thiết bị kiểm kho Cipherlab CPT 8000L

    7.780.000

    Tư vấn